Browsing All Posts By Kuling

Nghiên cứu tại Đại học Harvard cho thấy rằng cần sa giảm kích thước khối u một nửa chỉ trong 3 tuần

Nên Đọc
Nghiên cứu tại Đại học Harvard cho thấy rằng cần sa giảm kích thước khối u một nửa chỉ trong 3 tuần

Các nhà nghiên cứu dự đoán THC có một tác động tích cực trong việc chống lại các tế bào ung thư vì nó kích hoạt các phân tử ngăn cản vòng tuần hoàn tế bào, và cũng can thiệp vào quá trình hình thành mạch máu và phân bố mạch, liên quan đến sự phát triển của ung thư.

ĐỌC THÊM

Vị bác sĩ này đã phá vỡ các định kiến về cần sa một lần và mãi mãi

Vị bác sĩ này đã phá vỡ các định kiến về cần sa một lần và mãi mãi

Bác sĩ Sulak là người sáng lập Healer.com và chuyên gia cần sa nổi tiếng. Ông là giám đốc y khoa tại Integr8 Health, chăm sóc cho hơn 18000 bệnh nhân và là thành viên hội đồng quản trị và chủ tịch nghiên cứu của Society of Cannabis Clinicians. Bác sĩ Sulak giáo dục cho những bệnh nhân và nhà cung cấp y tế cần về sử ...

ĐỌC THÊM
Search