Category: CẦN SA Y TẾ

Thư mục Cần Sa Y Tế

Cần sa và các ứng dụng y tế 

Hút Cần Sa

Hút Cần Sa

Ông có thể so sánh hút và ăn cần sa từ góc độ y học? “Khi một người hút cần sa, 90% giá trị y học của cây cần sa mất đi cùng với khói lãng phí. Tôi thấy thật nghịch lý khi bệnh ...

ĐỌC THÊM
Search