Cơ quan Chống Doping Thế giới loại CBD khỏi danh sách những chất bị cấm

Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA), tổ chức giữ trọng trách xét nghiệm sử dụng chất của Đại hội Thể thao Olympic và đặt ra tiêu chuẩn về những nguyên tắc chống doping tại hơn 600 giải đấu thể thao trên toàn cầu, đã công bố danh sách đã cập nhật về những chất bị cấm  trong năm 2018.

Một đề mục đã trải qua một đổi mới quan trọng so với ấn bản năm ngoái. Tại phần đề cập đến các Cannabinoid trong danh sách, WADA nêu rõ rằng các loại cannabinoid, cả tự nhiên cũng như tổng hợp, đều bị nghiêm cấm sử dụng trong thi đấu  — ngoại trừ CBD.

Mục 8: Các Cannabinoid

Các loại cannabinoid sau đây bị cấm: 

 • Các cannabinoid tự nhiên, ví dụ như hashish, cần sa (cannabis và marijuana), 

• Các cannabinoid tổng hợp, ví dụ Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) và các hóa chất mô phỏng cần sa khác. 

Ngoại trừ:

• Cannabidiol.

(“tổng hợp” trong ngữ cảnh này là để phân biệt với cần sa sử dụng ở dạng thô, nghĩa là các cannabinoid như THC hay CBD được chiết xuất bằng một số phương pháp, tạo ra các sản phẩm chứa hàm lượng chủ yếu là các cannabinoid ấy, không nên nhầm lần với các loại “cỏ Mỹ” vốn được tổng hợp hoàn toàn từ các loại hóa chất, không phải từ cần sa hay gai dầu. – BTV.)

Ngài Craig Reedie, Chủ tịch WADA,  phát biểu:  “WADA vui mừng công bố Danh sách những chất bị cấm năm 2018. Cập nhật hàng năm, danh sách này được công bố 3 tháng trước khi trở nên có hiệu lực. Như vậy, tất cả các bên hữu quan — đặc biệt là các vận động viên và đoàn hộ tống  của họ — sẽ có đủ thời gian để quen dần với tài liệu này cũng như những sửa đổi trong đó. Điều cốt yếu là tất cả vận động viên và đoàn hộ tống dành một lượng thời gian cần thiết để tham khảo danh sách; và liên hệ với các tổ chức chống doping tương ứng nếu họ có bất cứ nghi ngờ gì về tình trạng của một chất hay phương pháp thực hành nào đó”.

Điều này đã đánh dấu một sự chuyển đổi trọng đại trong triết lý của cơ quan chống doping này, và sẽ rất thú vị khi chúng ta theo dõi có bao nhiêu trong số những tổ chức tuân thủ theo những quy định của WADA sẽ có những hưởng ứng đối với chính sách mới này – một chính sách về thành phần không gây hiệu ứng tác động thần kinh của loài cây cần sa/gai dầu, hiện có mặt trong rất nhiều sản phẩm.

Trong phần tóm tắt những thay đổi của danh sách, WADA đưa ra nhận định, “Cannabidiol không còn bị cấm … Tuy nhiên, cannabidiol chiết xuất từ cây cần sa có thể còn chứa những hàm lượng THC nhất định, trong khi đây vẫn là một chất bị cấm”.

Trong những năm gần đây, WADA đã nới lỏng những hạn chế đối với THC, chẳng hạn như điều chỉnh lượng THC được phép sử dụng trong thời gian thi đấu từ  15 thành 150 ng/ml. 

Nguồn: marijuana.com 

Search