Giới Thiệu

Chúng tôi là một đội ngũ trẻ, năng động, giàu nhiệt huyết, với mong muốn được góp sức vào công cuộc cải cách các điều luật liên quan tới cây cần sa thông qua việc biên dịch những kiến thức khoa học từ các tổ chức uy tín trên thế giới sang ngôn ngữ Việt Nam. 

Mục tiêu của chúng tôi

  • Biên dịch tài liệu về Cần sa và Gai dầu từ các tổ chức uy tín.
  • Trở thành địa chỉ tin cậy để tra cứu các thông tin về cần sa/gai dầu bằng tiếng Việt.

Tài liệu mà nhóm đã dịch được:

Ủng hộ hợp pháp hóa Cần Sa Y Tế 

Bạn muốn ủng hộ chúng tôi về kinh tế để làm tốt hơn nữa công việc hiện tại? 

  • Tài khoản Bitcoin: 15dZR6Ahp4pim38wyvHAMYTrkbgTPdEPDq
  • Những cách khác vui lòng liên lạc với quản lý: phamanh@cannabisvietnam.org 

 

Cập nhật mới nhất: ngày 31 tháng 12 năm 2016

Search