Cancer can be Cured
Latest Posts

Phát hiện từ nghiên cứu hội chứng đau xơ cơ: Các loại thuốc chứa thành phần cần sa trên cả tuyệt vời

Phát hiện từ nghiên cứu hội chứng đau xơ cơ: Các loại thuốc chứa thành phần cần sa trên cả tuyệt vời

Có thời Morgan Freeman từng cho cho cần sa là một loại ma túy gây nghiện tệ hại, nhưng rồi vợ ông đã giúp ông hiểu rõ hơn. Giờ đây khi chứng kiến nó chữa lành bệnh cho mình và nhiều người khác, Freeman đã trở thành một người ủng hộ cần sa nhiệt thành.

ĐỌC THÊM
Search