Tag: VIETNAM

Hướng dẫn dùng cần sa chữa bệnh tại Việt Nam

Hướng dẫn dùng cần sa chữa bệnh tại Việt Nam

Mình viết hướng dẫn này cho những người chưa hiểu rõ về cần sa có thể nắm rõ về cách nó chữa chữa bệnh, và biết được cách sử dụng cần sa y tế hợp lý nhất. Việc sử dụng cần sa chữa bệnh, nhất là các căn bệnh nan y phức tạp hơn nhiều so với mọi người nghĩ, đặc biệt là khi đặt vào môi trường tại Việt Nam.

ĐỌC THÊM
Search