Thượng, hạ viện Alabama thông qua dự luật cho phép nghiên cứu về ngành công nghiệp cây gai dầu

Những sản phẩm được làm từ gai dầu bao gồm vật liệu xây dựng, vải, thực phẩm và nhiều thứ khác nữa.( Mike Cason/mcason@al.com)

Alabama đã có những bước tiến gần hơn đến việc nghiên cứu sản phẩm của ngành công nghiệp cây gai dầu.

Vào tháng tư, hạ viện và thượng viện Alabama đều đã thông qua dự luật cho phép Bộ nông nghiệp và công nghiệp Alabama nghiên cứu cây gai dầu công nghiệp và những khả năng của nó như một loại cây trồng sinh lợi nhuận.

Luật được thực hiện bởi dân biểu Ken Johnson và thượng viện Paul Bussman ở đảng cộng hòa, cho phép các trường đại học trồng và loại trừ cây gai dầu công nghiệp ra khỏi danh sách các chất cấm.

Cây gai dầu là một dạng cây cần sa chứa rất ít hàm lượng THC (chất có tác dụng thức thần tìm thấy ở cần sa). Gai dầu có thể được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực, bao gồm may mặc và thực phẩm.

Đã có ít nhất 28 bang khác đã có luật về ngành công nghiệp gai dầu.

Cả hai dự luật của Bussman hay Johnson đều phải được thông qua bởi những thượng viện khác để trình lên thống đốc, và có chữ ký của ông ấy để trở thành luật chính thức.

Nguồn: http://www.al.com/

Dịch giả: Choco

Search